Sertifiointiopas

Sertifiointiopas

Ei pelkästään sertifioitujen tuotteiden myynti ole noussut viime vuosina, vaan myös sertifikaattien määrä. Voidaksemme selventää muutamat merkinnät ja mitä ne sisältävät olemme antaneet ulkopuolisten osapuolten käydä läpi kriteerit ja taustan tavallisille merkinnöille.

Haluamme esittää yhtäläisyyksiä ja eroja markkinoilla olevissa merkinnöissä. Ne aloitteet joita Arvid Nordquist tällä hetkellä tukee ostamalla sertifioituja tuotteita/raaka-aineita, katsomme täyttävän korkean tason ja uskottavuuden. Kaikki suhteet huomioon ottaessa on lähes mahdotonta tehdä oikeanmukainen vertaus, koska rajoitukset voivat olla vaikea tulkittavia ja sertifikaatit eri markkinoilla vaikuttavat olevan eri tarkoituksiin. Tarkastelussa olemme käyttäneet State of Sustainability Initiatives kriteerejä. Tosiasiaperustana olemme käyttäneet useampia lähteitä, mutta paljon tukeutuu SSI/Entwined´s raporttiin ”The State of Sustainability Review 2014” ja eri sertifikaattiorganisaatioiden omiin asiakirjoihin ja standardeihin.

Olemme analysoineet jokaisen merkinnän nähdäksemme kuinka korkeatasoisesti ne täyttävät yksittäisten kriteerien vaatimukset. Olemme keskittyneet alueille joiden uskomme olevan erityisen tärkeitä kestävälle, oikeudenmukaiselle ja eettiselle tuotannolle joka edistää köyhyyden vähentämistä. Mukaan lukien ihmisoikeudet, ILO: n perussopimukset, sukupuolikysymykset, toimeentulo, biologinen monimuotoisuus, ilmasto ja torjunta-aineiden käyttö. Yhden tai useamman tason aloitteiden sijasta olemme valinneet ”ankaran” näkökannan painostamalla aloitteita jotka vaativat ”pakotuksen”.

Analyysimme on koottuna sertifiointioppaassa jonka löydät tässä (in english).

Analysoitujen kriteerien tarkistus löytyy tästä (in english).

 

Ota meihin yhteyttä:

Arvid Nordquist
Valimotie 1 B
00380 HELSINKI
+35810 832 5600
info@arvidnordquist.fi