We_Change

We_Change

Arvid Nordquist tukee We_Change – Ungdomar.se liiton kestävän kehityksen aloitetta, joka haluaa inspiroida nuorisoa edistämään yhteiskunnan kestävyyttä ennestään enemmän.

Arvid Nordquist tukee Ungdomar.se-yrityksen We_Change-kestävyysaloitetta, jossa edistetään nuorten tunnetta siitä, että he voivat omalla panoksellaan muuttaa maailmaa. Projektin puitteissa järjestettävällä kestävyyskiertueella vieraillaan seitsemän kaupungin lukioissa ja tavataan opettajia ja oppilaita. Tavoitteena on herättää kiinnostusta kestävää kehitystä kohtaan ja antaa innoitusta ottamalla mukaan niin oppilaita, opettajia, koulun johtoa, kuntapäättäjiä, poliitikkoja kuin yrityksiäkin. We_Change järjestää myös kansallisen kilpailun ja nostaa esille ruotsalaisnuoria, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti entistä kestävämpää yhteiskuntaa rakentaviin hankkeisiin.

 

Ota meihin yhteyttä:

Arvid Nordquist
Valimotie 1 B
00380 HELSINKI
+35810 832 5600
info@arvidnordquist.fi