plan vivo

Arvid Nordquist kahvi kompensoi ilmastovaikutustaan ostamalla kompensaatiosertifikaatin puunistutusprojektilta. Plan Vivo on organisaatio, joka varmistaa, että Classicin puunistutusprojekti täyttää ilmastokompensoinnille asetetut vaatimukset; täydentävyys, vuotojen käsittely ja pysyvyys.

Plan Vivo on kaupankäynnissä tunnettu, vapaaehtoinen ilmastokompensoinnin organisaatio, joka on erikoistunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen pysyvällä metsien viljelyllä ja puunistutuksella.

Plan Vivo on kehittänyt joukon sääntöjä, joita noudatetaan metsien ja puiden uudelleenistutusprojektien kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Plan Vivo myöntää myös kompensaatiosertifikaatin, lopullisen todisteen luodusta ilmastohyödystä, joka myydään kuittaamalla organisaatioille. Vaikka tavoitteet johtavat ilmastohyötyihin, asettaa Plan Vivo projekteille myös vaatimuksia esimerkiksi niiden panoksesta luonnon monimuotoisuudelle ja elinolojen kohentumiselle alueella.   Plan Vivoa johtaa Plan Vivo Foundation, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka kotipaikka on Edinburghissa. Plan Vivo –järjestelmä aloitettiin Edinburghin Center for Carbon Managementissa yhdessä Edinburghin yliopistossa vuonna 1994 ja jolla johdetaan tänä päivänä ilmastoprojekteja useissa maissa. Kaikkia hankkeita seuraa säännöllisesti kolmas osapuoli, jatkuvan paikallisten ympäristöjärjestöjen ja hankkeiden vetäjien oman seurannan lisäksi. Plan Vivo-säätiön myöntämiä kompensaatiosertifikaatteja ja kaupankäyntiä voi seurata rekisteristä, jota hallinnoi Markit.