Viini & kestävä kehitys

Viini & kestävä kehitys

 

Eettiset arvot viinien viljelyksessä ja valmistuksessa kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Monet tuottajat valitsevat tänä päivänä torjunta-aineettoman viljelymenetelmän, joka jatkuu sukupolvelta toiselle. He uskovat, että sillä tavalla viinistä tulee parempaa ja vivahteikkaampaa. Maata ja maaperää arvostetaan, samoin työntekijöiden työpanosta ja hyvinvointia.

Ympäristön tärkeys

Kaikki tuottajamme pyrkivät omilla toimillaan vähentämään ympäristön kuormitusta ja viljelyn negatiivisia vaikutuksia luontoon. Toiset ovat valinneet luomumenetelmän tai biodynaamisen viljelyn, toiset keskittyvät kestävään kehitykseen ja muihin eettisiin arvoihin. Kaikilla tuottajilla ei ole sertifiointia, vaikka noudattavatkin säädöksiä. Osa haluaa pitää päätäntävallan itsellään kaikissa tilanteissa.

Uudenlainen sertifiointi?

Osa tuottajista on työstämässä ”Viticulture Raisonnée” sertifiointia. Tämä tarkoittaisi että huonon, esimerkiksi sateisen ja kylmän, kasvukauden aikana saisi käyttää tiettyjä aineita pelastaakseen satonsa. Nämä aineet ovat luomusertifioinnissa kiellettyjä normaalisti.

Ihmiset voimavarana

Etenkin Euroopan ulkopuolella viiniä tuotetaan usein maissa, joissa ihmisten elintaso vaihtelee suuresti. Arvid Nordquist pyrkii lisäämään yhteistyötä niiden tuottajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet parantamaan työntekijöidensä asemaa esim. takaamalla heille töitä ympärivuotisesti. Työn jatkuvuus ja oman työn arvostus työntekijöiden keskuudessa myös tuottavat parempaa ja kestävämpää laatua.

Arvid Nordquist Finland & vastuullisuus
Arvid Nordquist Finland & vastuullisuus →

Lue lisää Arvid Nordquistin vastuullisuudesta ympäristön ja ihmisten suhteen

Reilun Kaupan sertifikaatti
Reilun Kaupan sertifikaatti →

Lue lisää Reilun Kaupan sertifikaatista

Ympäristösertifikaatit
Ympäristösertifikaatit →

Lue lisää ympäristösertifikaateista

 

Ota meihin yhteyttä:

Arvid Nordquist
Valimotie 1 B
00380 HELSINKI
+35810 832 5600
info@arvidnordquist.fi