Tietosuoja

Tervetuloa Arvidnordquist.fi –sivustolle ja meidän henkilötietokäytäntöömme. Henkilötietokäytäntöjen tarkoitus on selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla kertoa miksi ja miten keräämme, käytämme, näytämme, siirrämme ja tallennamme henkilötietoja turvallisella tavalla. Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalain sekä EU:n GDPR:n mukaisesti.

Vastuu henkilötiedoista

Oy Arvid Nordquist Finland Ab, Y-tunnus 0940935-5, Valimotie 1 B, 00380 Helsinki, vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla. Arvid Nordquist Finland kuuluu Arvid Nordquist -konserniin, jonka emoyhtiöllä Arvid Nordquist HAB:llä on yleinen vastuu konsernin, ja siten myös Arvid Nordquist Finlandin, toiminnasta Pohjoismaissa. Henkilötietojen siirtäminen Arvid Nordquist HAB:lle on näin Arvid Nordquist Finlandin oikeutettu etu. Vastuu henkilötiedoista jakautuu siten Arvid Nordquist HAB:n ja Arvid Nordquist Finlandin kesken. Pääasiallinen yhteydenottotahosi on kuitenkin Arvid Nordquist Finland.

Yhteystiedot

Tietojenkäsittelyä koskevissa asioissa tai kysymyksissä Suomalainen kuluttaja tai asiakas voi olla yhteydessä: personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se. Muissa asioissa tai kysymyksissä voitte olla yhteydessä kuluttajapalveluumme hipp@arvidnordquist.se. Meihin voi olla myös kirjeitse yhteydessä: Oy Arvid Nordquist Finland Ab, Valimotie 1 B, 00380 Helsinki.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat kaikentyyppiset elävään henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot, joko erillisinä tai yhdessä muiden tietojen kanssa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat henkilötunnus, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietokoneella käsiteltävät henkilöiden kuvat ja äänitallenteet voivat olla henkilötietoja, vaikka mitään nimiä ei mainita. Salatut tiedot ja erilaiset sähköiset identiteetit, kuten IP-numero ja evästeet, luokitellaan henkilötiedoiksi, jos ne voidaan yhdistää luonnollisiin henkilöihin.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja kerättävät henkilötiedot

Käynnit verkkosivustolla ja sovellukset

Käytämme evästeitä ja analyysityökaluja, jotta voit käyttää verkkosivustoamme ja sovelluksiamme tarkoitetulla tavalla ja jotta voimme arvioida ja parantaa näitä palveluja. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa laitteellesi. Erityyppisillä evästeillä on oma tehtävänsä. Joidenkin evästeiden avulla kootaan tilastoja verkkosivustojen kävijämääristä, kun taas toisten evästeiden avulla hankitaan tietoa kävijän käyttämästä käyttöjärjestelmästä ja selaimesta. Näitä tietoja hyödyntämällä voimme kehittää ja optimoida verkkosivustojamme ja sovelluksiamme.

Asiakaspalvelu ja kuluttajakontakti

Keräämme henkilötietojasi, kun otat meihin yhteyttä kuluttajakontaktin kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavoin. Keräämme ensisijaisesti henkilötietoja, jotka tarvitsemme voidaksemme vastata kysymykseesi tai hoitaa asiaasi. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilökohtaisessa yhteydenotossa keräämme myös muita henkilötietoja, jotka päätät itse antaa meille, esimerkiksi allergioita tai terveydentilaa koskevia tietoja tai muita asiasi kannalta merkityksellisiä tietoja.

Uutiskirje

Kun tilaat AN:n uutiskirjeen, pyydämme nimesi ja sähköpostiosoitteesi uutiskirjeen lähettämistä varten. Voimme myös pyytää antamaan muita tietoja, esimerkiksi asuinpaikan ja ammatin, jotta voimme lähettää niihin liittyvää olennaista tietoa.

Verkkokauppa

Kun ostat tuotteita verkkokaupastamme, keräämme sinulta henkilötietoja, jotta voimme hoitaa tilauksesi. Tällaisia tietoja ovat nimi, osoite, yhteystiedot ja maksutiedot.

Kilpailut

Järjestäessämme kilpailuja keräämme henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa kilpailuun osallistujat, viestiä heidän kanssaan, varmistaa heidän ikänsä sekä valita voittajat ja toimittaa palkinnot.

Messut ja tapahtumat

Saatamme kerätä henkilötietoja messuilla ja tapahtumissa, jotta voimme tiedottaa tuotteistamme ja palveluistamme. Keräämme henkilötietoja myös itse messuihin tai tapahtumiin liittyvää viestintää varten, joka tapahtuu niitä ennen, niiden aikana tai niiden jälkeen. Tällainen viestintä voi liittyä varausten vahvistamiseen, kysymyksiin vastaamiseen tai arviointiin. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat nimi, työtehtävä, yrityksen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja mahdolliset erityisruokavaliotoiveet.

Sosiaalinen media

Käytämme yhteisöpalveluja markkinoinnissamme. Näiden palvelujen tarjoajat keräävät ja käsittelevät järjestelmän käyttäjien henkilötietoja voidakseen mukauttaa palveluaan heidän toiveidensa ja käyttäytymisensä mukaan. Emme kerää sosiaalisen median sivujemme kävijöiden henkilötietoja pyytämättä siihen erikseen suostumusta kussakin tapauksessa, esimerkiksi kilpailun yhteydessä tai jos tarvitsemme lisätietoja muissa vastaavissa kuluttaja-asioissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN

AN:n henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

AN käsittelee henkilötietojasi lainmukaisesti. On mahdollista, että samaa henkilötietoa käsitellään niin sopimuksen täytäntöön panemiseksi, erityiseen tarkoitukseen annetun suostumuksen perusteella kuin muiden lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Jos siis peruutat suostumuksesi ja suostumukseen perustuva käsittely päättyy, saatamme siitä huolimatta säilyttää henkilötiedon muita tarkoituksia varten. Pääasiassa käsittelemme henkilötietojasi sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena.

Asiakaspalvelu ja kuluttajakontakti

Keräämme henkilötietojasi, kun otat meihin yhteyttä kuluttajakontaktin kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavoin. Keräämme ensisijaisesti henkilötietoja, jotka tarvitsemme voidaksemme vastata kysymykseesi tai hoitaa asiaasi. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilökohtaisessa yhteydenotossa keräämme myös muita henkilötietoja, jotka päätät itse antaa meille, esimerkiksi allergioita tai terveydentilaa koskevia tietoja tai muita asiasi kannalta merkityksellisiä tietoja.

Markkinointi ja personointi

AN voi käyttää asiakastietoja markkinoinnin yhteydessä postitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä tapahtuvaa yhteydenottoa varten.

Jos olet tilannut jonkin uutiskirjeemme, käytämme henkilötietojasi, jotta voimme lähettää uutiskirjeen sinulle ja mukauttaa sen sisältöä sinulle sopivaksi. Sähköpostiosoitteesi ja ostohistoriaasi koskevien tietojen avulla voimme lähettää sinulle tarjouksia, joiden arvioimme kiinnostavan ja hyödyttävän sinua eniten.

Joissain tapauksissa luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka auttavat meitä räätälöimään tarjouksiamme ja markkinointiviestejämme. Teemme yhteistyökumppaneidemme kanssa sopimuksen varmistaaksemme, että ne käsittelevät henkilötietoja sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Jos osallistut johonkin kilpailuumme, käytämme henkilötietoja siihen liittyvään viestintään sekä voittajien ilmoittamiseen ja palkintojen toimittamiseen.

Käytämme evästeitä käyttäytymismallien analysointiin ja personointiin. Lisätietoja tästä on evästekäytännössämme.

Verkkoanalytiikan yritykset

Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia käyttäjien käyttäytymisen personointiin ja analysointiin verkkosivustoillamme sekä käyttäjien palautteeseen. Nämä yritykset käsittelevät henkilötietoja tietojen käsittelijänä puolestamme. Kyseiset tiedot ovat ensisijaisesti evästeiden avulla kerättyjä tietoja, joita käsitellään anonyymillä ja kootulla tasolla.

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

KIäytämme asiakkaistamme kerättyjä tietoja tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen ja parantamiseen. Analysoimme digitaalisten palvelujemme käyttäjien käyttäytymistä, jotta voimme kehittää tietojen ja tarjousten esitystapaa ja toimintojen suunnittelua. Käytämme tietoja myös tuotteidemme kehittämiseen asiakkaiden toiveiden ja käyttäytymisen perusteella sekä esimerkiksi puutteiden korjaamiseen tai turvallisuuden lisäämiseen.

Teemme tällaisia analyyseja pääasiassa käyttämällä anonyymeja tai anonymisoituja yhdistelmätietoja.

Lakisääteiset vaatimukset

Saatamme käsitellä henkilötietojasi myös, jotta voimme täyttää laeissa ja asetuksissa säädetyt velvoitteet, jotka koskevat esimerkiksi turvallisuutta ja selvityksiä.

Säilytysajat

AN noudattaa hyvää ruotsalaista kauppatapaa. Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Henkilötietojasi säilytetään asiakastietokannassa kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Jos reklamoit jostain tuotteesta, säilytämme kaikkia tietojasi niin pitkään kuin asia on vireillä tai enintään kuusi kuukautta asian käsittelyn päätyttyä.

Jos tilaat uutiskirjeemme, säilytämme yhteystietojasi niin pitkään kuin päätät pitää tilauksesi voimassa.

Osallistuessasi kilpailuihin säilytämme henkilötietojasi siihen saakka, kun olemme valinneet ja ilmoittaneet voittajan. Sen jälkeen henkilötietosi poistetaan.

Sama henkilötieto voidaan tallentaa useisiin eri paikkoihin eri tarkoituksia varten. Tieto, joka on poistettu jostain järjestelmästä, koska sitä ei enää tarvittu, voi siis edelleen olla tallella toisessa järjestelmässä, jossa sitä säilytetään suostumuksen perusteella tai muun tarkoituksen täyttämiseksi.

AN:n tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojen käsittelyä varten

Pyrimme varmistamaan ”sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa” koskevien periaatteiden toteutumisen jatkuvien toimenpiteiden avulla. Arvioimme jatkuvasti henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja toteutamme tarpeelliset turvatoimet riskien pienentämiseksi.

Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti tietosuojaa koskevissa asioissa. Jos haluat tiedustella, miten noudatamme EU:n nykyistä tietosuoja-asetusta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se.

KOLMANNET OSAPUOLET

Sopimuskumppanit ja IT-toimittajat

Käytämme toiminnassamme useita erilaisia IT-palveluja ja IT-järjestelmiä. Joissain niistä säilytetään ja käsitellään henkilötietoja. Huolehdimme tarkasti yksityisyytesi suojasta ja henkilötietojesi tietoturvasta kaikessa tällaisessa käsittelyssä. Tietyt järjestelmät on asennettu paikallisesti omiin tiloihimme, ja ainoastaan omalla henkilöstöllämme on pääsy tietoihin. Näissä tapauksissa tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Tietyt järjestelmät ovat kuitenkin pilviratkaisuja tai asennettu toimittajan tiloihin, joten näissä tapauksissa siirrämme henkilötietoja toimittajalle. Toimittaja on silloin henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja toimeksiannostamme ohjeidemme mukaisesti. Joitakin tapahtumia järjestetään EU:n/ETA-alueen ulkopuolella. Henkilötietoja saatetaan silloin siirtää näissä maissa oleville yhteistyökumppaneille, jotta tapahtuma voidaan toteuttaa. Vastuu henkilötiedoista voidaan tällaisissa tapauksissa jakaa, toisin sanoen molemmat osapuolet vastaavat henkilötietojen käsittelystä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Sisäiset IT-järjestelmät

Käsittelemme sisäisesti henkilötietoja yhtiön asiakastietokannassa, myynnin tukijärjestelmissä, verkkokauppa-, varasto- ja tavarantoimitusjärjestelmissä ja asiakaspalvelujärjestelmässä. Näiden järjestelmien avulla pystymme toimittamaan tilatut tuotteet sekä huolehtimaan näihin palveluihin liittyvistä kysymyksistä ja asiakaspalvelusta. Järjestelmissä voidaan käsitellä kaikkia keräämiämme henkilötietoja.

OIKEUTESI

Suostumuksesi

Henkilötietojen tarpeellinen käsittely sekä käsittely suostumuksen perusteella

Henkilötietoja saa käsitellä ilman suostumusta, jos se on tarpeen kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi. Jotta voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, tarvitsemme suostumuksesi niiden käsittelyyn. Käyttäessäsi palvelujamme arvidnordquist.se-sivustolla annat samalla suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä osoitteeseen personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se. Jos peruutat suostumuksesi, poistamme henkilötietosi ja lopetamme suostumukseen perustuvan käsittelyn.

On kuitenkin mahdollista, että samaa henkilötietoa käsitellään niin suostumuksen, tiedon tarpeellisuuden kuin muiden sääntöjen perusteella. Jos siis peruutat suostumuksesi ja suostumukseen perustuva käsittely päättyy, saatamme siitä huolimatta säilyttää henkilötiedon muita tarkoituksia varten.

Oikeus kontrolloida henkilötietojasi

Sinulla on oikeus pyytää tietosi poistamista, muuttamista tai korjaamista. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi käytön rajoittamista vain tiettyihin tarkoituksiin ja esim. kieltää käytön suoramainontaan tai ns. profilointiin.

Oikeus saada tietoa tallentamistamme henkilötiedoista

Jos haluat tietää mitä tietoja olemme tallentaneet sinusta, voit lähettää kirjallisen pyynnön edellä mainittuun osoitteeseen. Rekisteriotteen saa pyynnöstä maksutta kerran vuodessa.

- Miten rekisteriotteen voi pyytää?

Kirjoita AN:lle ja pyydä lähettämään rekisteriote. HUOM! Pyyntö on lähetettävä kirjallisena, koska siinä on oltava allekirjoituksesi. Pelkkä sähköpostiviesti ei siis käy. Merkitse kuoreen teksti ”Henkilötieto-otetta koskeva pyyntö”.

Voit kirjoittaa seuraavasti:

Henkilötieto-ote – Arvid Nordquist HAB:n rekisterinpitäjälle. Pyydän lähettämään minulle tietosuoja-asetuksen (GDPR) 15 artiklan mukaiset tiedot.

 

...........................................................................

Paikka ja aika sekä allekirjoitus

 

...........................................................................

Nimen selvennys

 

...........................................................................

Henkilötunnus

 

...........................................................................

Osoite

 

...........................................................................

Sähköpostiosoite

COOKIES

Käytämme evästeitä Hipp.fi -sivustolla käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, tietojen keräämiseksi markkinointia varten ja verkkosivustojemme kehittämiseksi. Tiedot säilytetään anonyymeina. Tällaiseen käsittelyyn sovelletaan henkilötietokäytäntömme lisäksi evästekäytäntöämme.

VALITUKSEN TEKEMINEN

Jos katsot, että yritys rikkoo EU:n voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä eli yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), voit ottaa yhteyttä Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon. Lisätietoja osoitteessa www.tietosuoja.fi .