NÄIN TOIMIMME

IHMISOIKEUKSIEN JA TYÖOLOJEN HYVÄKSI

Sitoutumisemme ihmisoikeuksiin ja hyviin työoloihin nivoutuu osaksi kaikkea toimintaamme. Tämä läpäisee sekä oman organisaatiomme että arvoketjumme. Työturvallisuuskäytäntömme ja eettiset ohjeemme auttavat meitä tässä työssä.

Arvid Nordquistilla

  • Työympäristö on suunniteltava yksilön ja hänen edellytystensä ja tarpeidensa mukaan.
  • Yksilöille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman työpaikkansa ja työympäristönsä suunnitteluun.
  • Työtehtävien Arvid Nordquistilla tulee olla mahdollisimman mielenkiintoisia ja innostavia.
  • Työntekijöillä on oltava riittävää osaamista ja heille on järjestettävä tarvittava koulutus, jotta he voivat tehdä työnsä turvallisesti.
  • Tuemme terveellisiä elämäntapoja tarjoamalla lounas- ja hyvinvointietuja sekä mahdollisuuden liikkumiseen työajalla.

Arvoketjussamme

  • Arvid Nordquistin eettiset ohjeet perustuvat Amfori BSCI:hin ja sisältyvät toimittajien valvontaprosessiimme. Ne koskevat kaikkia liikekumppaneitamme ja heidän alihankkijoitaan sekä meitä itseämme. Lue eettiset ohjeemme täältä.
  • Käytössämme on prosessi ihmisoikeuksiin ja kestämättömiin työoloihin liittyvien kielteisten vaikutusten tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.
  • Ihmisoikeuksien ja työolojen suhteen riskialttiissa maissa tuotannon valvonta onnistuu parhaiten kolmannen osapuolen suorittamilla tarkastuksilla. Lue lisää tästä työstä tuotevalikoimamme osalta vastuullisuusraportistamme.
  • Norjan Åpenhetsloven-lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan norjalaisen tuotevalikoimamme osalta riskinarviointi julkaistaan norjalaisella sivustollamme.
  • Arvid Nordquist lahjoittaa elintarvikkeita myös sosiaalisille ruokakaupoille, joista pienituloiset voivat tehdä edullisesti ostoksia. Näin vähennämme hävikkiä ja teemme hyvää yhteiskunnallisella tasolla lievittämällä ruokaköyhyyttä ja varmistamalla, että yhä useammat saavat työpaikan.