100 % VASTUULLISTA KAHVIA

KANNAMME VASTUUTA IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ

Arvid Nordquist tekee työtä syrjintää ja lapsityövoiman käyttöä vastaan ja pyrkii varmistamaan, että ympäristö ja reilut työolosuhteet otetaan huomioon tuotannon kaikissa vaiheissa.

Monissa kahvinviljelymaissa työympäristöön ja työehtoihin liittyy erilaisia ongelmia. Korruptio ja lapsityövoiman käyttö eivät ole harvinaisia ilmiöitä. Siksi kahvia tuovilta yrityksiltä vaaditaan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. 

ENSIMMÄISENÄ POHJOISMAISSA: KAIKILLA KAHVIPAVUILLAMME ON KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIOINTI

Vuoden 2014 kesäkuusta lähtien kaikkien Arvid Nordquistin kahvien valmistukseen liittyvät viljelymenetelmät ja työolosuhteet ja -ehdot ovat kestävän kehityksen mukaisia. Kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisen takaavat kahviemme UTZ-, Reilu kauppa-, Rainforest Alliance- ja KRAV-merkinnät.

TYÖYMPÄRISTÖLLE JA TYÖEHDOILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Näiden vakiintuneiden sertifiointijärjestelmien kriteerit kattavat edistyneet viljelymenetelmät, työympäristön ja työoikeudelliset kysymykset. Lisäksi niillä pyritään ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä ja syrjintää. Sertifiointijärjestelmät asettavat vaatimuksia myös ympäristöstä huolehtimiselle. Se tarkoittaa muun muassa vedenkäytön optimointia ja energiankulutuksen pienentämistä. Kahvinviljelijät käyttävät hedelmälihan uudelleen luonnollisena lannoitteena ja maanpeiteaineena sekä biokaasulaitoksissa, jotta viljelyssä pystyttäisiin siirtymään kohti uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVONTA

Sertifioinnin ansiosta kuluttaja voi olla varma siitä, että kahvintuotantoa valvotaan vuosittaisilla kolmannen osapuolen tarkastuksilla. Niissä puolueeton ja riippumaton valvontajärjestö varmistaa, että viljelyssä noudatetaan kaikkia sertifioinnin edellyttämiä vaatimuksia. Tämän lisäksi viljelivät saavat UTZ-ohjelmasta kestäviin viljelymenetelmiin liittyviä tietoja ja taitoja, mikä parantaa sadon laatua ja edesauttaa näin viljelijöiden toimeentuloa. Noin 90 prosenttia Arvid Nordquistin perusvalikoiman kahvipavuista on UTZ-sertifioituja.
Close-up shot of coffee leaves

100 % VASTUULLISTA KAHVIA

Arvid Nordquistin perusvalikoiman kahvipavuista 90 prosenttia on UTZ-sertifioitu. Lopuilla 10 prosentilla on UTZ:n, Reilun kaupan tai Rainforest Alliancen sertifiointi. Seuraavaksi kerromme, mitä nämä sertifioinnit tarkoittavat. Lue lisää täältä