VILJELY

Suurin osa kahvin ilmastovaikutuksesta syntyy viljelyn aikana. Viljelyn hiilijalanjälki muodostuu käytetystä energiasta ja kemiallisista lannoitteista, joiden tuotanto vaikuttaa ilmastoon. 

 • Käytämme ainoastaan sellaisten viljelijöiden kahvia, joilla on kestävyydestä ja ympäristövaikutuksen minimoinnista kertova sertifiointi. Viljelijöillä voi olla UTZ-, Rainforest Alliance-, Reilu kauppa- ja/tai EU:n luomutunnus/KRAV -sertifiointi.
 • Laskemme raaka-aineen ympäristövaikutuksen koko matkalta yksittäiseltä kahvitilalta valmiiksi tuotteeksi, jotta voimme kohdistaa papujen hankinnan niille tiloille, joiden toiminnan ympäristövaikutus on vähäisin.
 • Tavoitteenamme on lisätä ekologisesti viljellyn kahvin osuutta.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT: 2,15 KG OSUUS KOKONAISUUDESTA: 52%

 

JAUHATUS

Kun kahvia prosessoidaan pesumenetelmällä, kuori ja hedelmäliha poistetaan ja siirretään niin sanottuun "pulpperiin" (linkoa muistuttavaan rumpuun). Sen jälkeen pavut kaadetaan vedellä täytettyihin altaisiin, joissa luonnollinen kasviliima fermentoituu pois veden vaikutuksesta. Sitten kahvipavut pestään vielä kerran puhtaalla vedellä. Käytämme myös luonnollista menetelmää, jossa kahvi kuivatetaan auringossa ilman, että hedelmälihaa poistetaan. Sen jälkeen kuori ja kuivunut hedelmäliha poistetaan ilman, että apuna käytetään vettä. Tällöin energiankulutus lasketaan ainoastaan vedettömälle pulpperille.

 • Laskemme raaka-aineen ympäristövaikutuksen koko matkalta yksittäiseltä kahvitilalta valmiiksi tuotteeksi, jotta voimme kohdistaa papujen hankinnan niille tiloille, joiden toiminnan ympäristövaikutus on vähäisin.
 • Kestävän kehityksen mukaan sertifioidut kahvinviljelijät ovat velvoitettuja optimoimaan veden käyttönsä turhan vedenkulutuksen minimoimiseksi.
 • Sertifioidut kahvinviljelijät puhdistavat vetensä niin, että se voidaan käyttää uudelleen.
 • Sertifioidut kahvinviljelijät pyrkivät vähentämään energiankulutustaan.
 • UTZ-sertifioidut kahvinviljelijät pyrkivät käyttämään hedelmänlihan uudelleen luonnollisena lannoitteena ja maanpeiteaineena sekä biokaasulaitoksissa, jotta viljelyssä pystyttäisiin siirtymään uusiutuvien energianlähteiden käyttöön

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT: 1,57 KG OSUUS KOKONAISUUDESTA: 38%

 

KULJETUKSET PAAHTIMOLLE

Arvid Nordquistin raakakahvi kuljetetaan suurilla konttilaivoille viljelymaasta Ruotsiin. Suurin osa kuljetuksista tehdään laivalla suoraan Tukholmaan, mistä on lyhyt matka kuorma-autolla Arvid Nordquistin kahvinpaahtimolle Solnaan. Tietyt kuljetukset saapuvat Göteborgiin, mistä pavut kuljetetaan junalla Tukholmaan. Kuljetuksista 98 prosenttia tehdään laivalla ja 2 prosenttia junalla. Arvid Nordquist

 • työskentelee säkeissä toimitettavan raakakahvin osuuden vähentämiseksi
 • tarkkailee kuljetustoimintaansa ja asettaa sille vaatimuksia, jotta toimituksissa käytetään aina ympäristön kannalta parhaita mahdollisia polttoaineita ja kuljetustapoja.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT: 0,25 KG OSUUS KOKONAISUUDESTA: 6%

 

PAAHTIMO

Paahtimon ympäristövaikutus syntyy sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen, (paahtokoneiden kuumennuksessa käytetyn) nestekaasun, (kahvin suojakaasuna käytetyn) puhtaan hiilidioksidin sekä toimistomateriaalien kuluttamasta energiasta. Arvid Nordquistin paahtimolla on jo vuodesta 2003 lähtien ollut ympäristö- ja laatusertifioinnit ISO 14001 ja 22000. Pyrimme edelleen kehittämään paahtimon ympäristötyötä ja vähentämään sen ympäristö- ja ilmastovaikutusta. Olemme useiden vuosien ajan työskennelleet energiankulutuksemme vähentämiseksi. Tehtyihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi siirtyminen energiansäästölamppuihin, ilmanvaihdon toiminta-aikojen optimointi, lämmönvaihdinten asentaminen, valaistuksen ajastus sekä konesalin päivitys. Käytämme sellaisia sähkötoimittajia, jotka hyödyntävät tuuli- ja vesivoimaa. Kaukolämmössä ja -jäähdytyksessä käytetään biopolttoainetta, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäiset. Keinoja vähentää energiankulutusta:

 • Arvid Nordquistin tärkeimmät toimittajat tekevät järjestelmällistä ympäristötyötä. Tuemme heitä sertifioidun ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa. Suosimme toimittajia, joilla on ympäristötavoite, ja dokumentoimme toimittajien ympäristö-, ilmasto- ja yhteiskuntatyön vähintään kolmen vuoden välein tehtävissä arvioissa.
 • Arvid Nordquist seuraa tarkasti energiamarkkinoiden kehitystä ja pyrkii siirtymään muiden kuin fossiilisten energialähteiden käyttöön paahtimossaan kun sellaisia on kohtuullisin keinoin saatavissa.
 • Teemme järjestelmällistä työtä palvelinten, tulostimien ja kopiokoneiden energiankulutuksen vähentämiseksi.
 • Yhtiömme ajoneuvojen ilmastovaikutusta pyritään vähentämään viiden vuoden aikana 25 prosenttia.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT: 0,12 KG OSUUS KOKONAISUUDESTA: 3%

 

KULJETUS JÄLLEENMYYJILLE JA MYYMÄLÖIHIN

Arvid Nordquist -kahvi kuljetetaan paahtimolta kuorma-autoilla varastoihin ja edelleen jälleenmyyjille ja myymälöihin. Arvid Nordquistin jakelijoilla on ympäristösertifiointi ja pitkän aikavälin tavoite ilmastovaikutuksen vähentämiseksi. Arvid Nordquistin jakelua koskeva tavoite:

 • Arvid Nordquist vähentää suhteellisia hiilidioksidipäästöjään 26 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (perusvuosi 2006).

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT: 0,04 KG OSUUS KOKONAISUUDESTA: 1%

 

4,13 KG kokonaispäästöt / KG paahdettua kahvia