Viini & kestävä kehitys

Eettiset arvot viinien viljelyksessä ja valmistuksessa kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Monet tuottajat valitsevat tänä päivänä torjunta-aineettoman viljelymenetelmän, joka jatkuu sukupolvelta toiselle. He uskovat, että sillä tavalla viinistä tulee parempaa ja vivahteikkaampaa. Maata ja maaperää arvostetaan, samoin työntekijöiden työpanosta ja hyvinvointia.

Ympäristön tärkeys

Kaikki tuottajamme pyrkivät omilla toimillaan vähentämään ympäristön kuormitusta ja viljelyn negatiivisia vaikutuksia luontoon. Toiset ovat valinneet luomumenetelmän tai biodynaamisen viljelyn, toiset keskittyvät kestävään kehitykseen ja muihin eettisiin arvoihin. Kaikilla tuottajilla ei ole sertifiointia, vaikka noudattavatkin säädöksiä. Osa haluaa pitää päätäntävallan itsellään kaikissa tilanteissa.

Uudenlainen sertifiointi?

Osa tuottajista on työstämässä ”Viticulture Raisonnée” sertifiointia. Tämä tarkoittaisi että huonon, esimerkiksi sateisen ja kylmän, kasvukauden aikana saisi käyttää tiettyjä aineita pelastaakseen satonsa. Nämä aineet ovat luomusertifioinnissa kiellettyjä normaalisti.

Ihmiset voimavarana

Etenkin Euroopan ulkopuolella viiniä tuotetaan usein maissa, joissa ihmisten elintaso vaihtelee suuresti. Arvid Nordquist pyrkii lisäämään yhteistyötä niiden tuottajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet parantamaan työntekijöidensä asemaa esim. takaamalla heille töitä ympärivuotisesti. Työn jatkuvuus ja oman työn arvostus työntekijöiden keskuudessa myös tuottavat parempaa ja kestävämpää laatua.

Arvid Nordquistin arvot ja tavoitteet

Me Arvid Nordquistilla uskomme, että jokaisen meistä on kannettava vastuunsa ympäristöstä ja ihmisistä vaikutuspiirissään. Vaikka kaikki tuottajat eivät sertifioi viinejään, jokainen askel kohti ympäristöystävällisempää tuotantokeinoa tai reilumpaa työntekijöiden kohtelua on askel oikeaan suuntaan. 

Lue lisää

Reilun Kaupan sertifikaatti

Eettisesti sertifioidut tuotteet tulevat pääasiassa maapallon eteläiseltä pallonpuolikkaalta maista, joissa ihmisten toimeentulo on usein epävarmaa. Sertifikaatin tarkoituksena on varmistaa, että työntekijöillä on kunnolliset työolosuhteet ja työstä maksetaan palkkaa, joka riittää elämiseen.

Lue lisää

Ympäristösertifikaatit

Luomu = luonnonmukaisesti tuotettu. Periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Viiniä voidaan kutsua virallisesti luomuviiniksi, jos viinitarhat ja -valmistamot on hyväksytty ja sertifioitu luomutuotantoa valvovassa organisaatiossa. Sertifiointikriteerit vaihtelevat maittain. 

Lue lisää