Tiedotteet

Old telephone.

7.3.2023 TIEDOTE

FINNWATCHIN RAPORTISSA TOIMITUSKETJUMME RYPÄLEFARMIIN LIITTYVÄT PUUTTEET OTETAAN VAKAVASTI JA TAVOITTEENA TILANTEEN MAHDOLLISIMMAN NOPEA KORJAAMINEN

Finnwatchin raportin nostamien eteläafrikkalaisen farmin puutteiden selvitystyö aloitettu

Finnwatch on tehnyt tutkimuksen Alko vakiovalikoiman Etelä-Afrikkalaisten tuotteiden toimitusketjujen työoloista ja nostanut esille raportissaan puutteita Arvid Nordquistin toimitusketjuun kuuluvalla tilalla, jossa viljellään rypäleitä. Puutteita on nostettu liittyen erityisesti sesonkityöntekijöiden epätasa-arvoiseen kohteluun esim. palkkakäytänteissä. Myös ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden kohtelu, työturvallisuus sekä asumisolosuhteet on nostettu esiin raportissa.
Suhtaudumme hyvin vakavasti raportissa esitettyihin puutteisiin ja olemme välittömästi pyytäneet tilalta tuottajan kautta lisätietoja. Haluamme tietää täsmälleen, mikä tilanne on, jotta voimme ryhtyä tiedot saatuamme viinintuottajan kanssa varmasti vaikuttaviin toimenpiteisiin, joilla työntekijöiden tilanne korjataan mahdollisimman pian. On todella tärkeää, että mahdolliset epäkohdat tulevat esiin, jotta niihin voidaan puuttua.

Kaikki tuottajamme KWV:n viinit, kuten myös Pearly bay, ovat WIETA-sertifioiduilta tiloilta. WIETA on sosiaalista vastuuta arvioiva taho, jolla on sosiaalisen standardin vaatimukset. WIETA seuraa näiden vaatimusten toteutumista auditoinneilla. Myös esille nostettu tila on WIETA-sertifioitu. Olemme pyytäneet muun muassa tarkemman auditointiraportin ja tiedot siitä, miten valitusmekanismit tällä tilalla toimivat sekä onko valituksia tullut aiemmin esimerkiksi ammattijärjestöille. On kaikkien etu, että puutteet korjataan. Tämän eteen teemme tuottajan ja kyseessä olevan tilan kanssa yhteistyötä. Tulemme seuraamaan tilannetta ja tekemään osaltamme kaikkemme, että se korjaantuu.

 

Vastuullisuus on Arvid Nordquistille äärimmäisen tärkeää

Vastuullisuus on yksi toimintamme kulmakivistä. Vastuullisuuden velvollisuuksien ja hyötyjen tulee ulottua jokaiseen viinintuotannon vaiheeseen ja jokaiseen siihen osallistuvaan ihmiseen. Tähän päästäksemme, me edellytämme kumppaneiltamme eettisen ohjeistuksemme noudattamista. Tämä eettinen ohjeistus perustuu amfori BSCI:n hyvin yleisesti käytettyihin eettisiin toimintaperiaatteisiin. Tähän eettiseen ohjeistukseen sisältyy muun muassa reilu palkka, turvalliset työolosuhteet sekä syrjimätön kohtelu.
Eettisen ohjeistuksen lisäksi keräämme lisätietoa toimitusketjumme vastuullisuudesta. Tässä huomioimme sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmat (esim. ihmisoikeudet, työolosuhteet ja valitusmekanismit) sekä ympäristövastuulliset näkökulmat (esim. biodiversiteetti, energian käyttö ja päästöjen seuranta sekä niiden vähentäminen).
Kaikilta tuotteilta myös varmistetaan niiden mahdolliset sertifioinnit sekä kolmannen osapuolen auditoinnit. Tavoitteenamme on täysin vastuullisuussertifioitu tuotevalikoima. Hyväksymämme vastuullisuussertifikaatit perustuvat Ruotsin alkoholimonopolin hyväksymiin vastuullisuussertifikaatteihin. Systembolaget huomioi näissä sekä sosiaalisen vastuun että ympäristövastuun näkökulmia. Se myös kartoittaa sekä päivittää hyväksymiään sertifikaatteja säännöllisesti. Nämä vastaavat paljon Alkon hyväksymiä sertifikaatteja.
Hyväksyttyjen sertifikaattien lisäksi näemme myös muut vastuullisuussertifikaatit positiivisena lisäarvona. Uskomme, että kaikkien panosta vastuullisuuteen tarvitaan, ja vastuullisuus matkan aloittaminen sekä vastuullisuustyön määrätietoinen kehittäminen on tärkeää. Tämä tukee kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista.

 

Läpinäkyvyys mahdollistaa vastuullisuuden

Viinintuotanto on monivaiheinen prosessi, jossa on mukana useita tuottajia ja toimittajia. Vastuullisuuden takaamiseksi meille on tärkeää, että maahantuomiemme tuotteiden koko toimitusketju on läpinäkyvä. Tähän linkittyy myös tavoitteemme täysin vastuullisuussertifioidusta tuotevalikoimasta. On myös tärkeää vahvistaa valvontaa korkean riskin alueilla. Olemme jo toteuttaneet Norjaan maahantuotavan tuotevalikoimamme ja siihen liittyvien toimitusketjujemme osalta riskikartoituksen ihmisoikeuksista ja ihmisarvoisesta työstä. Tulemme laajentamaan kartoituksen myös muiden toimintamaidemme tuotevalikoimaan, Suomi mukaan lukien.

 

Lisätietoja Pearly Baysta:

Pearly Baylla on Alkossa kestävän kehityksen symboli, sillä Pearly Bay on ympäristövastuullisesti IPW-sertifioitu valkoviini ja jokainen Pearly Bayhin käytetty rypäle pystytään jäljittämään sille tarhalle, jossa se on kasvanut. Tämän lisäksi kaikki Pearly Bayn viinin rypäleet tulevat WIETA-sertifioiduilta tiloilta, jotka auditoidaan WIETAN sosiaalisen vastuullisuuden standardien mukaisesti. Tavoitteena on kommunikoida WIETA-sertifiointi myös tuotteen etiketissä, jolloin tuote saa kestävän kehityksen symbolin lisäksi myös Alkon eettinen symbolin.

 

Lisätietoja:
Anni Malmi
anni.malmi@arvidnordquist.fi
+358503205443