NISSIN FOODS

kohti kestävää tulevaisuutta

Nissin Foods on yksi maailman suurimmista ramen- ja sobanuudelien valmistajista. Ympäristöstrategiassaan EARTH FOOD CHALLENGE 2030 Nissin Foods keskittyy toimenpiteisiin, joiden avulla se pyrkii pienentämään ilmastovaikutustaan ja luonnonvarojen käyttöä.

Earth-challenge.png

EARTH FOOD CHALLENGE 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi yritys on asettanut kestävyystyölleen kolme painopistealuetta.

Ilmasto

  • Nissin Foods on liittynyt Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen, mikä tarkoittaa, että yritys on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti.
  • Tavoitteen saavuttamiseksi Nissin Foods on alkanut siirtyä uusiutuvaan sähköön kaikissa tuotantolaitoksissaan ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin kierrätettäviin pakkauksiin sekä kiinnittää huomiota hankkimiensa raaka-aineiden ilmastovaikutukseen.
  • Nissin Foods on mukana kansainvälisessä RE100-aloitteessa, jossa tavoitteena on ostaa kaikki liiketoiminnassa tarvittava sähkö uusiutuvassa muodossa.
  • Lisäksi toimittajille asetetaan vaatimuksia ilmastovaikutusta pienentävistä toimenpiteistä.

Rajalliset luonnonvarat

Kaikilla konsernin tuotantolaitoksilla on oltava ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

  • Nissin Foods on laatinut vihreän hankintakäytännön, jossa keskitytään ympäristövaikutukseltaan pienempien raaka-aineiden hankintaan ja jäljitettävyyteen raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Käytäntö kattaa elintarviketurvallisuuden sekä ympäristön ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen.
  • Yritys tukee NDPE-sitoumusta (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), mikä tarkoittaa, että kaikki Nissin Foodsin tuotteiden sisältämä palmuöljy on RSPO-sertifioitua ja siten kolmannen osapuolen jäljitettävissä ja varmennettavissa.
  • Nissin Foods edellyttää, että sen toimittajat noudattavat ympäristöön liittyviä lakeja, asetuksia ja sopimuksia sekä kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä standardeja.

Ihmisoikeudet

  • Nissin Foods on sitoutunut YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja Global Compact -aloitteeseen sekä Kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista.
  • Yritys tekee jatkuvasti ihmisoikeuksiin liittyviä tarkastuksia ja yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa puuttuakseen yritystoiminnasta mahdollisesti aiheutuviin kielteisiin vaikutuksiin koko arvoketjussa.
  • Nissin Foods on myös liittynyt SEDEXiin (Supplier Ethical Data Exchange) ja EcoVadisiin. EcoVadis on organisaatio, joka arvioi yritysten vastuullisuutta. Nissin Foods Europe sai hopeamitalin EcoVadisilta vuonna 2023.