Kahvintuotantomaiden haasteet ja riippumattoman sertifioinnin merkitys

Kahvintuotantomaiden haasteet ja riippumattoman sertifioinnin merkitys

Monissa kahvinviljelymaissa työympäristöön ja työehtoihin liittyy erilaisia ongelmia. Korruptio ja lapsityövoiman käyttö eivät ole harvinaisia ilmiöitä. Siksi kahvinvientiyrityksiltä vaaditaan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Arvid Nordquist tekee työtä syrjintää ja lapsityövoiman käyttöä vastaan ja pyrkii varmistamaan, että ympäristö ja reilut työolosuhteet otetaan huomioon tuotannon kaikissa vaiheissa.

Ruotsin ensimmäinen 100-prosenttisesti kestävän kehityksen mukainen paahtimo

Vuoden 2014 kesäkuusta lähtien kaikkien Arvid Nordquistin kahvien  valmistukseen liittyvät viljelymenetelmät ja työolosuhteet ja -ehdot ovat kestävän kehityksen mukaisia. Kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisen takaavat kahviemme UTZ-, Reilu kauppa-, Rainforest Alliance- ja KRAV-merkinnät.

Ruoka, jonka tuotannossa on otettu huomioon ihmiset ja ympäristö, maistuu yksinkertaisesti paremmalta.

Anders Nordquist, Managing Director Oy Arvid Nordquist

Näiden vakiintuneiden sertifiointijärjestelmien kriteerit kattavat niin ympäristönäkökohdat, edistyneet viljelymenetelmät, työympäristön kuin työoikeudelliset kysymykset. Lisäksi niillä pyritään ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä ja syrjintää. Merkintöjen ansiosta kuluttaja voi olla varma siitä, että kahvintuotantoa valvotaan vuosittaisilla kolmannen osapuolen tarkistuksilla. Niissä puolueeton ja riippumaton valvontajärjestö varmistaa, että viljelyssä noudatetaan kaikkia sertifikaatin edellyttämiä vaatimuksia. Tämän lisäksi UTZ-ohjelma välittää viljelijälle kestäviin viljelymenetelmiin liittyviä tietoja ja taitoja, mikä parantaa sadon laatua ja edesauttaa näin viljelijän toimeentuloa. Noin 90 prosenttia Arvid Nordquistin perusvalikoiman kahvipavuista on UTZ-sertifioituja.

Alaviite: Arvid Nordquistin kahveista 38 prosentilla oli sertifikaatti vuonna 2013. Markkinoiden kaikista kahveista sertifioitujen kahvien osuus oli 15 prosenttia.

Juomme kahvimme vihreänä

Juomme kahvimme vihreänä

Jokainen juomasi kupillinen Arvid Nordquist –kahvia  auttaa istuttamaan puita kahvia viljeleviin maihin.

Lue lisää ympäristötyöstämme