Metsänistutusta Nicaraguassa

Metsänistutusta Nicaraguassa

Arvid Nordquistin kahvin ilmastokompensoinnin ansiosta Nicaraguaan istutetaan vuosittain satojatuhansia puita. Se kohentaa tilannetta maassa, jossa metsiä muutoin hävitetään kiivaaseen tahtiin.

Latinalaisen Amerikan köyhimpiin maihin lukeutuva Nicaragua on yksi Arvid Nordquist -kahvien alkuperämaista. Osana Arvid Nordquistin hiilikompensaatio-ohjelmaa istutamme vuosittain satojatuhansia puita ja teemme näin merkittävää työtä Nicaraguassa tapahtuvaa metsien hävittämistä vastaan. Metsät sitovat hiilidioksidia ja kompensoivat siten kahvintuotannon päästöjä. Istutusten avulla voimme osoittaa vastavuoroisuutta maalle ja sen asukkaille.

Hankkeen kehittämisestä ja vetämisestä vastaa kanadalainen voittoa tavoittelematon maatalouden tukijärjestö Taking Root, joka toimii Nicaraguan lisäksi monissa muissa maissa. Nicaragua-hanke on Plan Vivo -säätiön hyväksymä. Metsänistutus toteutetaan säätiön laatiman hiilikompensaatiosertifikaatin mukaisesti.

Istutukset vaikuttavat ympäristöön ja yhteisöön. Puut sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ja lisäävät viljelijän hyödynnettävissä olevien hedelmien, polttoaineen ja puun määrää. Paikallisia puu- ja kasvilajeja istuttamalla voimme tukea ekosysteemiä, kasveja ja eläimiä sekä biologista monimuotoisuutta.Lisäksi voimme parantaa viljelijöiden ja heidän läheistensä elinolosuhteita valmistamalla ja toimittamalla heille tehokkaita tulisijoja, joihin tarvitaan vain vähän polttopuuta ja joiden vaikutus terveyteen on vähäinen.

Ympäristöhyötyjen ohella metsänistutus lisää työmahdollisuuksia ja vaikuttaa talouskehitykseen. Tämä on erityisen tärkeää köyhillä alueilla, joissa viljelijöiden taloudelliset resurssit ovat rajallisia. Lisäksi metsäistutuksella on seuraavia vaikutuksia:

  • Maaperän ravinnepitoisuus lisääntyy, sillä tietyt puulajit tuottavat maaperään typpeä. Typpi on kasveille elintärkeä ravinne.
  • Puut säätelevät veden virtausta ja sitovat maata. Näin ne estävät maanvyörymiä ja tulvia sadekauden aikana ja säilyttävät maaperän kosteuden kuivina kausina.
  • Puut ja metsät laskevat ja tasaavat lämpötiloja ja vaikuttavat positiivisesti mikroilmastoon.
  • Metsien hakkuut vähenevät, sillä hankkeen ansiosta alueen pienviljelijöistä tulee puun suhteen omavaraisia.
  • Viljelijät saavat puista tuloja, esimerkiksi puutavaraa, polttopuuta, hunajaa ja hedelmiä.
  • Hanke vähentää köyhyyttä ja parantaa elintasoa.
  • Hanke lisää yhteiskunnan ja yksilöiden valmiuksia ja taitoa vastata sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin.
  • Yrittäjyys lisääntyy esimerkiksi istutuskoulujen perustamisen ansiosta.

Metsänistutus tuo toivoa viljelijöille – Marian tarina

Maria Elisa Blandon on yksi metsänistutushankkeeseen osallistuvista viljelijöistä. Lue, mitä mieltä hän on hankkeesta.

”Vuonna 2010 Taking Root saapui pieneen kyläämme ja meiltä kysyttiin, haluaisimmeko osallistua järjestön hankkeeseen. Monet suhtautuivat siihen epäilyksellä, ja niin minäkin. Useimmissa vastaavissa Nicaraguassa toteutetuissa hankkeissa järjestö on hävinnyt maisemista heti hankkeen loputtua, ja kaikki on palannut alueella alkupisteeseen. Siksi en kiinnostunut asiasta. Vuoden päästä kuitenkin huomasin, että Taking Root ei ollut mennyt minnekään. Naapurini Juan, joka oli ollut mukana hankkeessa alusta asti, sai ensimmäisen palkkionsa Taking Rootilta sen jälkeen, kun järjestö on varmistanut, että miehen maalleen istuttamat puut olivat edelleen paikallaan vuoden kuluttua istuttamisesta*. Juan ja hänen perheensä kehuivat Taking Rootia ja sen työntekijöiden taitoja, innostusta ja hyväntuulisuutta. Hän sai minut ja perheeni ylipuhuttua, ja sen jälkeen moni muukin perhe on liittynyt toimintaan.

Saimme osallistua istutuksen kaikkiin vaiheisiin: autoimme valitsemaan luontoomme soveltuvia puulajeja, keräsimme ja kylvimme siemeniä ja istutimme taimia. Sen jälkeen suojasimme taimet, jotta niillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa suuriksi puiksi. Taking Root myönsi minulle korottoman lainan, jonka turvin saatoin aidata taimikon. Näin karja ei pääse hävittämään taimia.

Istutimme puuntaimet alueelle, jota emme käytä maanviljelyyn, sillä viljely on meille ympärivuotinen ruoan- ja tulonlähde. Hankkeen ansiosta meidän ei tarvitse hakata metsää polttopuuksi muualla, sillä istutimme erilaisia tarvitsemiamme puulajeja**.

Taking Root tukee meitä ja antaa meille tiedot, joita tarvitsemme hankkeessa. Odotan innolla hankkeen edistymistä. Olen kiitollinen järjestölle ja Arvid Nordquistin kaltaisille yrityksille, joiden taloudellinen tuki mahdollistaa tällaisen toiminnan. Hanke on edistänyt perheeni hyvinvointia, ja voin itse osallistua entistä vihreämmän Nicaraguan luomiseen. Olen haaveillut näkeväni Nicaraguan sellaisena kuin se oli lapsuudessani. Silloin metsät vihersivät kaikkialla. Kun katson ulos ikkunasta, näen lapsenlapseni istumassa istuttamani puun katveessa. Nyt uskallan toivoa, että haaveestani tulee vielä totta.”

Alaviitteet * Taking Root valvoo mittausten ja punnitusten avulla, että puut voivat hyvin ja kasvavat odotetusti. Kuolleiden puiden tilalle on istutettava uusia. Ylimääräisiä taimia istuttamalla varmistetaan, että puita on riittävästi vaikka osa taimista kuolisikin.

** Viljelijät istuttavat sekä suurten, hiiltä hyvin sitovia puiden taimia että pienten puiden taimia. Pieniä puita käytetään polttopuuna, ja ne voidaan istuttaa tiheään, jolloin maankäyttö on tehokasta. Kun suuret puut aikanaan tarvitsevat lisää tilaa, pienet puut voidaan kaataa. Hiiltä sitovien puiden kiertoaika on 20–40 vuotta ja polttopuuksi käytettävien puiden noin 3–5 vuotta. Pienten puiden ilmastohyöty on suuria puita vähäisempi, mutta viljelijät saavat niistä polttopuuta ja tuloja, jos puuta on myytäväksi asti, eikä heidän tarvitse hankkia polttopuuta muualta.