Mahdollisimman pieni ympäristövaikutus on nykyajan laatua

Elintarvikkeita ei voi tuottaa ilman toimivaa ekosysteemiä. Vakaa ilmasto, pölyttäjät ja maaperän elintärkeät mikro-organismit ovat välttämättömiä ruoantuotannon kannalta. Samanaikaisesti elintarvikeketjulla kuitenkin on suuri vaikutus ilmasto-oloihin. Merkittävä osa maapallon kasvihuonekaasupäästöistä syntyy elintarvikeketjussa. Myös kemiallisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden liikakäyttö ovat toimialaamme liittyviä riskejä, ja elintarviketeollisuudenkin kautta maailman meriin päätyy muoviroskaa. Laadukkaissa tuotteissa on kiinnitettävä huomiota kulutuskokemuksen lisäksi myös niiden syntyprosessiin. On meidän vastuullamme vaikuttaa siihen, ettemme tyydytä asiakkaidemme korkealaatuisten elintarvikkeiden ja taloustavaroiden tarvetta tulevien sukupolvien mahdollisuuksien kustannuksella. Se, että monet tuotteistamme valmistetaan kaukaisissa maissa, saa meidät kiinnittämään erityisen paljon huomiota yritystoimintamme vastuullisuuteen.

KESTÄVYYSVISIOMME

Kaikki käyttämämme energia ja raaka-aineet ovat peräisin uusiutuvista lähteistä. Koko tuotevalikoimallamme on ulkopuolisen tahon tekemään arviointiin perustuva kestävyyssertifiointi.

Kestävä ja vastuullinen toiminta sisältää meistä seuraavia seikkoja:

  • pitkäjänteinen, terveisiin lähtökohtiin perustuva liiketoiminta
  • YK:n ihmisoikeuksien turvaaminen
  • ILO:n keskeisimpien sopimusten noudattamisen edistäminen
  • sen varmistaminen, että tavaroiden ja palvelujen nykyisessä tuotannossa ja kulutuksessa otetaan huomioon planeettamme kyky käsitellä syntyvät jätteet ja palautua.

Miten pääsemme tavoitteeseen?

  • Lisäämme uusiutuvien energialähteiden ja materiaalien käyttöä.
  • Vähennämme resurssien kulutusta.
  • Valitsemme toimittajia, joiden tuotteilla on kestävyyssertifiointi tai ulkopuolisen arvioijan todentama kestävyysohjelma ja/tai ilmastotavoitteet.
  • Olemme BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen, ja vaadimme jäsenyyttä myös toimittajiltamme, joilla on tuotantoa riskialttiissa maissa.

Arvid Nordquistilla on ISO 14001:n mukainen ympäristösertifikaatti ja FSSC 22000:n mukainen laatusertifikaatti.