Italia

Pasqua Vigneti e Cantine

Kuluttaja Yritystoiminta

Pasquan veljekset perustivat "Pasqua Vigneti e Cantinen" vuonna 1925. Nykyään taloa johtaa jo perheen kolmas sukupolvi. Pasqualla kehitetään jatkuvasti tuotantomenetelmiä ja innovoidaan uutta. Viininvalmistuksessa kunnioitetaan ympäristöä ja tuotannon kaikki prosessit onkin sertifioitu.